TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG F1

WWW.GIONGCAY.NET  

Địa chỉ: Khu nhà khách - Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Thị Trấn Trâu Quỳ - Huyện Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 0985.70.89.81 - 0974.36.68.69  -  Skype: giongcay.net

Email: trungtamgiongcay@gmail.com  hoặc  info@giongcay.net